Medicina de familie

Medicina de familie, asigura  asistenta medicală primara si continua, actionand in moduri preventive si educationale, dar si terapeutice si de recuperare si promovand astfel starea de sanatate a individului, familiei si colectivitatii.

Medicul de familie este cel care cunoaşte nu numai individul, ci si familia acestuia, cu toate problemele ei, este sfatuitorul si prietenul familiei.

 

Medici de familie din cadrul Centrului Medical Simona:

 

- Dr. Staicu Cristina

Adresa cabinet: Str. Neagoe Voda nr. 3-5, sector 1, Bucuresti.

Nr. contact: 021-317.24.62

 

- Dr. Lungana Viorica

Adresa cabinet: Str. Amman nr. 4, sector 1, Bucuresti.

Nr. contact: 021-317.24.62

 

-Dr. Paun Gheorghe

Adresa cabinet: Str. Smaranda Braescu nr. 6

Nr. contact: 021-317.24.62

 

 

Documente necesare pentru inscrierea la  medicul de familie:

 

 1. Copie după certificatul de naştere pentru persoanele până la 14 ani, respectiv copie a cărţii de identitate;
 2. Dovada calităţii de asigurat, care, dupa caz, poate consta in:

 

 • Adeverinta de salariat din care sa reiasa ca atat angajatul cât şi angajatorul sunt la zi cu plata contribuţiei la sănătate
 • Pentru pensionari: Talon de pensie
 • Pentru persoanele aflate in somaj: Adeverinta de somer
 • Pentru liber-profesionişti (PFA-uri): Adeverinta care atesta plata la zi a contributiei la sanatate
 • Pentru elevi/studenti: Adeverinta de elev/student
 • Pentru persoanele care primesc ajutor social – Adeverinta de la Primarie
 • Pentru veterani – Carnet de veteran de război
 • Pentru persoanele cu handicap: copie dupa decizia de incadrare in gradul de handicap

Acte necesare pentru nou-nascuti, sugari, copii mici si prescolari:

 

 • Certificat de nastere
 • Acte de identitate parinte/reprezentant legal
 • Cerere semnata de parinte

Pentru co-asigurați (sot/sotie – care nu au un loc de munca):

 

 • Dovada de platitor de contributie CAS a asiguratului (adeverinta de salariat din care să rezulte ca s-au platit contributiile către Casa de Asigurări, respectiv chitanta la zi de la CASMBin cazul Persoanelor Fizice Autorizate);
 • Copie dupa CI/BI, respectiv după permisul de sedere pentru cetatenii straini care lucreaza in Romania;
 • Copie dupa certificatul de casatorie;
 • Declarație pe propria răspundere că persoana coasigurată nu este înscrisă la alt medic de familie.
 

Schimbarea medicului de familie

 

Schimbarea medicului de familie se poate face doar după 6 luni de la inscrierea anterioara.
Pentru a va muta pe lista altui medic de familie trebuie să depuneti o cerere la medicul la care doriţi să vă inscrieţi cu precizarea numelui medicului la care aţi fost inscris impreună cu dovada calităţii de asigurat.
Dacă medicul la care doriţi să vă înscrieţi este din alt judet decât cel in care lucrati / locuiti, atunci, pe lângă cele de mai sus, va trebui:

 1. sa comunicati angajatorului dvs. sau institutiei care va plateste asigurarea de sanatate să transmita lista nominala casei judetene de asigurari de sanatate in care se afla cabinetul medicului pe care l-ati ales;
 2. sa prezentati medicului la care va inscrieti o copie dupa ordinul de plata sau după un document din care sa reiasa ca plata contributiei dumneavoastra se face catre casa de asigurari din judetul respectiv.